Ecclesia in Medio Oriente

Posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Benedikta XVI.
Ecclesia in Medio Oriente
patriarchom, biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Cirkvi na Blízkom východe, spoločenstve a svedectve  PDF