Misericordiae vultus

bula, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva     PDF

František,
biskup Ríma, sluha sluhov Božích;
tým, ktorí budú čítať tento list,
milosť, milosrdenstvo a pokoj.